AVG privacy

YCCNL Mededelingen
Post Reply
Plofhans
Posts: 30
Joined: 21 Oct 2016 08:29
Location: Beek gem. Berg en Dal

AVG privacy

Post by Plofhans » 25 May 2018 17:01

Deze verklaring is aan verandering onderhevig.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website, door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website ons een verzoek stuurt, contact opneemt met YCCNL, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan rally, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en model Yamaha cruiser bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden.
In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met andere YCC of Virago clubs. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van gegevens
Voor uw verzoek om lid te worden, moeten wij de volgende informatie verzamelen:
Contact e-mailadres
Contact telefoonnummer
Naam
Adres
Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
Geboortedatum
Model Yamaha cruiser
lidnummer
Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:
Gegevens van de betaalrekening
Toestemming om eventueel automatische afschrijvingen voor contributie te boeken.
De gegevens worden verwerkt door de ledenadministratie: yccnl.leden@gmail.com .

1.3 Gebruik van het IP-adres
We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.
1.5 WhatsApp en Social Media

1.6 Informatie over u en uw apparaat.
Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:
Technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de "apparaat informatie");
Informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de "Inhoudsinformatie");
Details over uw gebruik van de App of een van onze diensten of uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt.

2. DELEN van informatie
Toegang tot de informatie hebben: De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester, leden administrator, regiovertegenwoordigers en redactie.
We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u de App downloadt of onze website en/ of diensten gebruikt:
Andere entiteiten die deel uitmaken van YCC en Virago clubs;
Andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.
Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging
We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.
Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties
Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via yccnl.leden@gmail.com of yccnl.secretaris@gmail.com .

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op yccnl.leden@gmail.com of yccnl.secretaris@gmail.com .
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan
We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan
YCCNL behoudt persoonsgegevens tot 24 maanden na het einde van de dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies
Wij maken gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Nieuwsbrief en Magazine
We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven.
De redactie van de nieuwsbrief en magazine gebruikt uw (email) adressen om deze te verzenden. Bij email verzending wordt gebruikt gemaakt van Bcc .
Alleen leden, begunstigers en motordealers ontvangen de nieuwsbrieven en magazines.

12. Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de ledenadministratie kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/n ... ns/tip-ons


Beek, 24 mei 2018

Post Reply